Auditcommissie

Een onafhankelijke auditcommissie kijkt mee over de schouders van de bestuursleden van de Werkgroep Project Support Gobabis.n Jaarlijks controleert deze commissie het jaarverslag over het afgelopen boekjaar. Voor onze sponsors betekent dit een extra zekerheid dat de werkgroep zorgvuldig omgaat met de beschikbaar gestelde middelen alsook het te gevoerde beleid. De werkgroep PSG prijst zich gelukkig haar verantwoordelijkheid te kunnen delen met deze onafhankelijke commissie bestaande uit de heren:

W. Eilering, ondernemer
J.J. Spoelstra, vice voorzitter Raad van Kerken Smallingerland
Mr Ing P. van der Zaag, voormalig burgemeester Smallingerland