Projecten

educatie1  educatie2

Opvang en onderwijs zijn de basis voor een betere toekomst. Deze groep kinderen wordt voorbereid op de primaryschool, In deze fase worden kennis, waarden en normen meegegeven zoals basis omgangsvormen, basis spreekvaardigheid Engels, hygiëne etc. Naast onderwijs voor de kinderen is training van de onderwijzers een speerpunt. Immers door de leerkrachten beter toe te rusten zal de kwaliteit van het onderwijs significant toenemen.

educatie3In 2011 heeft PSG het initiatief genomen om een samenwerking tussen de preschools in de sloppenwijk Epako tot stand te brengen.  De werkgroep PSG steunt deze samenwerking door voor deze vereniging van preschools, de United Child Care Association, o.a. trainingen voor de leerkrachten te verzorgen.Ook heeft PSG een kantoor ingericht voor vergaderingen van het bestuur van de UCCA . Een computer en printer zijn aanwezig om zelf eenvoudig lesmateriaal te maken en voor de schooltjes te kunnen kopiëren.

educatie4

Veel trainers op de preschools zijn vrijwilligers, vaak zonder inkomen. Om de vrijwilligers te steunen is er een mini krediet project gestart met boerenbokken. Drie vrijwilligers hebben een lening ontvangen voor de aanschaf van een kudde geiten, z.g. boerenbokken. Bij de aanschaf van 15 bokken is éénderde van der kosten geschonken en twee derde als lening verstrekt met een rente. Deze lening wordt in vijf jaar terug betaald. Door de verkoop van lammeren kunnen de deelnemers aan dit project op termijn een inkomen genereren. Op deze manier kunnen de gezinnen van de deelnemers een bestaan opbouwen en proberen wij de betrokkenheid van deze vrijwilligers te vergroten. De preschoolteacher zal gemotiveerd zich blijvend inzetten voor zijn project.