Werkgroep

Werkgroep_foto1 metjufDe Werkgroep Project Support Gobabis, afgekort PSG, is ingesteld door de Raad van Kerken Smallingerland. Binnen de Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Smallingerland, de WOS, werken wij aan het verbeteren van de leefomstandigheden  van de kinderen van 0 tot 6 jaar in de sloppenwijken van Gobabis in Namibië.
Samen met de lokale overheid en de Gobabis Social Development Trust, onze partner organisatie in Gobabis, werken wij aan de invulling en uitvoering van de voorgestelde projecten.

 

Werkgroep_foto 2 afdakjeDeze kinderen wonen en leven onder vaak erbarmelijke toestanden. Er is veel criminaliteit door drankmisbruik en door gebrek aan inkomen (werk) onvoldoende  voedsel en toegang tot gezondheidszorg. Door te zorgen voor opvang en scholing van deze meest kansarme groep in de sloppenwijken, ongeacht afkomst of religie, hebben deze kinderen nog hoop op een menswaardiger bestaan en een beter toekomstperspectief.