Huisvesting

huisvesting3Kleine aanpassingen aan de voorzieningen van een preschool kunnen een grote impact hebben op de kwaliteit van opvang van kinderen. Bijvoorbeeld een eenvoudig schaduwdak maakt het volgen van de lessen in de buitenlucht heel wat aangenamer. Vaak ontbreekt elementair schoolmeubilair. Ook hier is voor de veiligheid van de kinderen een omheinig echt noodzakelijk. Vreemden worden op afstand gehouden en adequaat toezicht is hierdoor mogelijk