Cheque Sponsorloop Liudger voor PSG

Op vrijdag 23 december werd de cheque met de opbrengst van de sponsorloop die werd gehouden op 13 oktober overhandigd aan de voorzitter en de penningmeester van Project Support Gobabis. De opbrengst wordt gebruikt voor de aanleg van een speelplaats voor de Tumelo Preschool in Gobabis (Namibië), een project van Project Support Gobabis.

Eerder dit jaar, op 13 oktober, zijn de nieuwe schoolpleinen van CSG Liudger havo/vwo-locatie Raai en vmbo/mavo-locatie Splitting feestelijk geopend. Voorafgaand aan deze opening werd er door ruim honderd leerlingen van locatie Splitting een sponsorloop gehouden.

V.l.n.r. Tjibbe van der Veen, Hessel Bouma, Noa en Myrthe

Tijdens de traditionele sing-out voor de kerstvakantie, waarbij de docenten de leerlingen van de school elkaar toezingen rondom de trap in de centrale hal, werd door Noa en Myrthe, leerlingen van klas 1F, de cheque met de opbrengst van maar liefst € 1.380,– (!) aangeboden aan de voorzitter, Hessel Bouma, en de penningmeester, Tjibbe van der Veen.

 

Tumelo Preschool

De opbrengst komt ten goede aan de Tumelo Preschool in de sloppenwijk van Gobabis, Epako. Kinderen van deze school worden daar onder de meest primitieve omstandigheden voorbereid op het vervolgonderwijs op een lagere school. Project Support Gobabis stelt zich ten doel om deze scholen (financieel) te ondersteunen.

Kleine aanpassingen aan de voorzieningen van een preschool kunnen een grote impact hebben op de kwaliteit van opvang van kinderen. Bijvoorbeeld een eenvoudig schaduwdak maakt het volgen van de lessen in de buitenlucht heel wat aangenamer. Vaak ontbreken schoolmeubilair en ook speeltoestellen.

De opbrengst van de sponsorloop zal worden aangewend voor de aanleg van een speelplaats voor de Tumelo Preschool (kleuterschool) in Gobabis (Namibië), een project van Project Support Gobabis. Docenten en leerlingen van CSG Liudger bedankt voor jullie inzet en dit genereuze gebaar!

Prettige kerstdagen en veel speelplezier voor de kinderen van Tumelo in het nieuwe jaar!

Sponsorloop voor Gobabis

Op donderdag 13 oktober zijn de nieuwe, gezonde schoolpleinen van CSG Liudger havo/vwo-locatie Raai en vmbo/mavo-locatie Splitting feestelijk geopend.

foto-2-opening-gezonde-schoolpleinen-csg-liudger
Burgemeester Tjeerd van Bekkum geeft het startschot

Burgemeester Tjeerd van Bekkum gaf het startschot voor de sponsorloop die voorafgaand aan de opening door ruim honderd leerlingen van locatie Splitting werd gehouden. De opbrengst gaat naar de aanleg van een speelplaats voor de Tumelo PreSchool in Gobabis (Namibië), een project van Project Support Gobabis.

foto-3-opening-gezonde-schoolpleinen-csg-liudger
Leerlingen in actie tijdens de sponsorloop

Na een halfuur lopen op een parcours rond de scholen werd de route omgeleid door de school waar de leerlingen onder luid applaus door een symbolische muur liepen. Hiermee was de openingshandeling een feit.

Gezond Schoolplein
Vorig jaar ontvingen beide locaties subsidie voor het project ‘Gezond Schoolplein’ van Jantje Beton. Een Gezond Schoolplein is een plein waar leerlingen ruimte krijgen om te bewegen in een groene, gezonde en uitdagende omgeving. Met de subsidie van Jantje Beton en een bijdrage vanuit het project ‘Impuls’ van de gemeente Smallingerland is het terrein onder andere ingericht met een pannakooi, stepping stones, een door leerlingen ontworpen klimtoren, een basketbalveldje, bomen, beplanting en zitgelegenheid.

Eerstejaars van vmbo/mavo-locatie Splitting openen de nieuwe, gezonde schoolpleinen van locatie Raai en locatie Splitting met een sponsorloop.
Eerstejaars van vmbo/mavo-locatie Splitting

Opbrengst
De totale opbrengst is op dit moment nog niet bekend, maar zodra we meer weten zullen we dit melden in een volgende blogpost. Hou onze website in de gaten voor meer nieuws!

Bronboring voor waterput

Onlangs is een nieuwe bron aangeboord om de groentetunnels (de groente wordt gekweekt in tunnels i.p.v. tuinen) van water te kunnen voorzien. Op 65 meter werd al bruikbaar water aangeboord. Ook is er een poging gedaan op een dieper liggende aquafier aan te boren.

Bijgaand een collage van de aanleg van de bron en het resultaat in de tunnels.

bronboring 1 bronboring 2 bronboring 3 bronboring 4 20160627_161535