Cheque Sponsorloop Liudger voor PSG

Op vrijdag 23 december werd de cheque met de opbrengst van de sponsorloop die werd gehouden op 13 oktober overhandigd aan de voorzitter en de penningmeester van Project Support Gobabis. De opbrengst wordt gebruikt voor de aanleg van een speelplaats voor de Tumelo Preschool in Gobabis (Namibië), een project van Project Support Gobabis.

Eerder dit jaar, op 13 oktober, zijn de nieuwe schoolpleinen van CSG Liudger havo/vwo-locatie Raai en vmbo/mavo-locatie Splitting feestelijk geopend. Voorafgaand aan deze opening werd er door ruim honderd leerlingen van locatie Splitting een sponsorloop gehouden.

V.l.n.r. Tjibbe van der Veen, Hessel Bouma, Noa en Myrthe

Tijdens de traditionele sing-out voor de kerstvakantie, waarbij de docenten de leerlingen van de school elkaar toezingen rondom de trap in de centrale hal, werd door Noa en Myrthe, leerlingen van klas 1F, de cheque met de opbrengst van maar liefst € 1.380,– (!) aangeboden aan de voorzitter, Hessel Bouma, en de penningmeester, Tjibbe van der Veen.

 

Tumelo Preschool

De opbrengst komt ten goede aan de Tumelo Preschool in de sloppenwijk van Gobabis, Epako. Kinderen van deze school worden daar onder de meest primitieve omstandigheden voorbereid op het vervolgonderwijs op een lagere school. Project Support Gobabis stelt zich ten doel om deze scholen (financieel) te ondersteunen.

Kleine aanpassingen aan de voorzieningen van een preschool kunnen een grote impact hebben op de kwaliteit van opvang van kinderen. Bijvoorbeeld een eenvoudig schaduwdak maakt het volgen van de lessen in de buitenlucht heel wat aangenamer. Vaak ontbreken schoolmeubilair en ook speeltoestellen.

De opbrengst van de sponsorloop zal worden aangewend voor de aanleg van een speelplaats voor de Tumelo Preschool (kleuterschool) in Gobabis (Namibië), een project van Project Support Gobabis. Docenten en leerlingen van CSG Liudger bedankt voor jullie inzet en dit genereuze gebaar!

Prettige kerstdagen en veel speelplezier voor de kinderen van Tumelo in het nieuwe jaar!